Никой не заслужава да прекара живота си в клетка,
без значение кои са родителите му!
ОСИНОВИ! НЕ КУПУВАЙ!


- ОПБК - гр. Варна

За ОПБК гр. Варна

Създаване и дейност


Обектът съществува от 1997 година, като от 10.10.2011 година е лицензиран с постоянен статут на „Приют за безстопанствени кучета“ и капацитет 197 кучета. Дейността и работата на приюта са регламентирани от действащото законодателство: „Закон за защита на животните“, „Закон за ветеринарномедицинската дейност“, „Наредба 41 от 10.12.2008г.“, „Наредба 39 от 01.12.2018г.“, „Наредба за обществения ред“.

Мисия и Ценности


Прилагане на комплекс от мерки, при които усилията на общинската власт, природозащитни организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени към намиране на хуманно, адекватно и съвременно решение на проблема с безстопанствените кучета. Да се установи контрол и поетапно да се редуцира броя на безстопанствените кучета до степен гарантираща безопасността и здравето на хората, комфорта на градската среда, европейски и туристически имидж на град Варна. Стимулиране гражданската активност и отговорност при решаване на поставените проблеми.

 • Разходна на кучета Варна
 • малко куче Варна ОПБК
 • кучешка прегръдка ОПБК Варна
 • Разховка с куче от ОПБК Варна
 • куче пазач Варна
 • куче пазач Варна
 • куче пазач Варна
 • куче пазач Варна
 • куче пазач Варна
 • куче пазач Варна
 • куче пазач Варна в готовност
 • куче пазач Варна си играе
 • куче пазач Варна души
 • куче пазач Варна
 • куче пазач Варна
 • куче пазач Варна
 • куче пазач Варна - бяло куче
 • кучета от ОПБК Варна
 • куче пазач Варна - любов
 • куче пазач Варна
 • куче пазач Варна
 • ОПБК Варна - разходна на кучета
 • куче пазач Варна
 • куче пазач Варна
 • ОПБК Варна - доброволци

Стани част от нашите инициативи


Осинови

Има толкова причини да осиновиш куче. Кучетата са най-добрия приятел на човека. Безрезервната им обич е доказана и ни правят по-добри. В ОПБК-Каменар има десетки кучета, които чакат да бъдат осиновени, и на които можеш да дадеш шанс за нов живот. Те не се различават по нищо от всяко едно друго куче. Те ще те дарят с не по-малко обич и ще ти бъдат безкрайно благодарни.

Осинови


Стани доброволец

Искаш ли да станеш доброволец? Искаш ли да бъдеш част от нещо значимо?
Твоите умения, време , труд и сърце биха били нужни и ценни за нашите четириноги приятели. Като станеш доброволец увеличаваш шанса на кучетата в ОПБК –Каменар да бъдат осиновени и им даряваш повече от миг топлина. Доброволчеството ще ти предостави нови и интересни емоции и моменти. Дай своя принос, бъди доброволец, намери своята кауза.

Стани сега


Дари

Дарението е жест на добро желание и грижа! Въпреки, че дейността на приюта е обезпечена с договори - предмет на обществени поръчки, всеки от Вас при желание може да дари. Нужно е да посетите или установите контакт с приюта, за да добиете реална представа за нуждите и вземете решение за формата на Вашето дарение. Процедурата по даряване е подробно описана в „Правилник за вътрешния ред и организация на работа в ОПБК Каменар.

Дари
 
+359 52 820 603