Тара! 31.12.2021г. Осиновена!

На Вашето внимание…Артър! 22.12.2021г.
22.12.2021
 
 

Данни за кучето:

Тара - УМ 712ч, рег.N 291/11.10.2021
Тара вече е осиновена! На добър път, момичето ни.

Обща характеристика

Години: между 3 и 5г.
+359 52 820 603