Двойно осиновяване от ОПБК с. Каменар. 15.01.2022г.

Мънки от балета “Пънки-мънки”. 04.02.2022г.
04.02.2022
Официална фейсбук страница! 03.02.2022г.
04.02.2022
 
 
Братска сила! Нашите две братчета бяха осиновени, заедно ще продължават да щуреят. Внимавайте, с.Каменар не е далеч, бъдете послушни и невероятни, радвайте стопаните си. Напред момчета!
Подканваме Ви, да споделяте обявленията в сайта на ОПБК с.Каменар, в социалните мрежи с цел популяризиране и повече публичност. Благодарим Ви!
+359 52 820 603