Стокхолмски синдром? 15.02.2022г.

Кой е по-бурен…от Буен? 21.02.2022г.
25.02.2022
Ах, тази Брауни! 07.02.2022г.
07.02.2022
 
 
Не е важно, че те повали на тревата и ти пищя, като все едно ти е взела гранулите. Важно е, че веднага след това тръгна след нея и искаше пак да се въргаляте и играете, отново. В галерията може да се проследи, случилото се. Стокхолмски синдром? Може би!
Тези малки кечистчета са готови за осиновяване и Ви очакват да ги навестите.
Подканваме Ви, да споделяте обявленията в сайта на ОПБК с.Каменар, в социалните мрежи с цел популяризиране и повече публичност. Благодарим Ви!
+359 52 820 603