ОПБК с.Каменар, обявява свободно място… за Ветеринарен лекар!

+359 52 820 603